Contact medici veterinari oficiali

anunturi

 

Medicii veterinari oficiali cu atribuții de control în cadrul DSVSA
Medicii veterinari oficiali cu atribuții de certificare a statusului de sănătate a animalelor
Medicii veterinari oficiali din cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale - CSVSAO
Medicii veterinari oficiali cu atribuţii în completarea certificatelor ce însoţesc loturile de animale vii la exportul în ţările terţe UE
  • Dr. PALEA IOAN – Centru de colectare specia bovine: SC AGROLUSERNA SRL, telefon: 0758838720
  • Dr. CORB FLORIN (inlocuitor) – Centru de colectare specia bovine: SC AGROLUSERNA SRL, telefon: 0758085934
  • Dr. CORB FLORIN – Centru de colectare specia ovine/caprine: SC SERADRIA CO SRL, telefon: 0758085934
  • Dr. PALEA IOAN (inlocuitor) – Centru de colectare specia ovine/caprine: SC SERADRIA CO SRL, telefon: 0758838720
Medicii veterinari oficiali de liberă practică abilitaţi cu activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor