DSVSA Cluj a demarat controalele specifice Sărbătorilor Pascale

COMUNICAT DE PRESĂ

 

DSVSA Cluj  a demarat controalele specifice Sărbătorilor Pascale

    

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), prin intermediul structurilor de control, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente sigure și a preveni apariția de toxiinfecții alimentare.

La aceste acţiuni de control participă, alături de medicii veterinari, și inspectori de specialitate din cadrul DSVSA Cluj și circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO).

Controalele urmăresc verificarea respectării condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate pieţele agro-alimentare, abatoarele şi centrele de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală și nonanimală, precum şi din unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare etc).

DSVSA Cluj a stabilit un program de lucru cu activități de control cu tematică specifică acestei perioade,care se va derula în perioada 28 martie – 24 aprilie 2022 (premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice și Sărbătorilor Pascale Ortodoxe), în baza căruia inspectorii vor efectua controale şi verificări asupra modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Astfel, în perioada 28.03.2022 – 24.04.2022 este asigurată permanenţa activității prin programul prelungit la nivelul DSVSA și CSVSAO teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică. La sediul acestora vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor și al sănătății și bunăstării animalelor.

La nivelul DSVSA Cluj sunt organizate 8 CSVSAO, mai jos regăsindu-se adresele și numărul de telefon:

Nr. Crt. CSVSA Adresa Telefon
1. CSVSA CLUJ I P-ța Mihai Viteazu F.N. în incinta Halei Agroalimentare 0264532947
2. CSVSA CLUJ II B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 131-135,  în incinta pieței Mărăști 0264410375
3. CSVSA CLUJ III Str. Padin, nr. 20 (lângă piața Flora) 0264424118
4. CSVSA TURDA Str. Avram Iancu, nr. 24 0264311950
5. CSVSA CÂMPIA TURZII Str. 1 Decembrie1918, nr. 22 0264368242
6. CSVSA HUEDIN Piața Agroalimentară 0264354265
7. CSVSA GHERLA P-ța Trandafirilor, nr. 4 în incinta Pieței Agroalimentare 0264241764
8. CSVSA DEJ Str. Alexandru Sahia, nr. 5 în incinta Pieței Agroalimentare 0264213624

 

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național, în direcția pestei porcine africane (PPA), se vor respecta cu strictețe cerințele sanitare veterinare, privind mișcarea porcinelor și a altor specii de animale și, după caz,  restricțiile sanitare-veterinare impuse pentru combaterea acestei boli.

În perioada 28 martie – 24 aprilie 2022, reprezentanții DSVSA Cluj, împreună cu reprezentanții IPJ Cluj vor organiza controale oficiale în trafic pentru verificarea modului de respectare a cerințelor legale, de către fermieri și operatorii din sectorul alimentar, a prevederilor legale privind PPA și vor fi aplicate măsuri, cu privire la monitorizarea circulației pe teritoriul județului Cluj pentru:

  • porcinelor vii, care se transportă între exploatații și/sau de la exploatații către abatoarele autorizate sanitar veterinar desemnate de autoritatea veterinară competentă;
  • transportul cărnii de porc și produselor obținute din carne de porc sau care conțin carne de porc.

Ca urmare a confirmării scrapiei în anumite județe, se monitorizează circulația ovinelor și caprinelor din zonele de restricție sanitar veterinară destinate sacrificării, respectiv întregul traseu al acestora de la ferme sau exploatații de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar sau, după caz, centre de sacrificare autorizate temporar.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate, în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, de sezon, este asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar şi programul prelungit de activitate, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.

Pentru eficientizarea acestor acţiuni, medicii veterinari oficiali de la nivelul DSVSA Cluj vor solicita în baza tematicilor de control comune și ori de câte ori consideră necesar, sprijinul altor autorităţi competente judeţene sau locale (Primării, Consiliu Judeţean, Instituţia Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc), în vederea organizării unor acţiuni comune de inspecţie şi control, în limita competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autorităţi.

Acţiunile de control vor avea în vedere verificarea modului în care sunt respectate următoarele cerințe:

Sacrificarea animalelor.

– fermele/exploataţiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum şi operatorii din domeniul alimentar care desfăşoară activităţi de tăiere, procesare, depozitare, transport/distribuţie şi comercializare a cărnii de miel şi a produselor derivate din aceasta deţin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

– vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate certificate de sănătate (documente privind informațiile de lanț alimentar) şi care sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, conform legislaţiei în vigoare, însoțite de documente sanitare veterinare de mișcare, crescute în ferme, localităţi şi zone indemne de boli transmisibile;

– respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale în vigoare;

Inspectorii DSVSA, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratelor de Poliţie judeţene şi, respectiv, ai Municipiului Bucureşti, vor efectua controale în trafic asupra transporturilor de animale pentru:

  • verificarea condițiilor de igienă, a dezinfecției și a documentelor de autorizare sanitar-veterinare a mijloacelor auto utilizate pentru transportul animalelor;
  • verificarea documentele însoțitoare ale animalelor (certificate veterinare, care să ateste sănătatea mieilor şi documente, care să cuprindă informaţii despre lanţul alimentar).

– sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA;

– sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate și autorizate temporar de către DSVSA Cluj, organizate în condiţiile legii, în care se va asigura supravegherea sanitară veterinară de către reprezentanții DSVSA Cluj şi în care sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţia privind sănaătatea, bunăstarea animalelor și siguranța alimentelor, carnea rezultată în urma sacrificării mieilor/iezilor în aceste centre temporare este destinată direct consumatorului final, fiind interzisă comercializarea acesteia prin unitățile de comercializare cu amănuntul (magazine, piețe agro-alimentare, supermarketuri, hypermarketuri).

– spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor;

Funcţionarea locurilor de sacrificare a mieilor este permisă numai în perioada 9-16 aprilie 2022 (premergătoare Paștelui catolic), respectiv, în perioada 9-23 aprilie (premergătoare Paștelui ortodox), între orele 07:00 – 17:00.

Decizia privind organizarea activității din punct de vedere sanitar veterinar în locurile de sacrificare special amenajate temporar revine DSVSA Cluj, numai în cazul în care există solicitări scrise din partea unor primării sau prefecturi și numai dacă în aceste locuri se respectă condițiile generale și specifice de igienă, bunăstare a animalelor și gestionare a SNCU, stabilite de legislația sanitară veterinară. DSVSA Cluj va permite înfiinţarea centrelor de sacrificare a mieilor temporara autorizate numai dacă este absolut necesar, tinând cont de următoarele aspecte:

  • distanțe mari față de abatoarele autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare;
  • cererea mare de miei destinați sacrificării în această perioadă, care depășește capacitatea de sacrificare proiectată a abatoarului autorizat sanitar-veterinar de pe raza județului Cluj;
  • la nivel local în cazul acestor centre tempoprtar autorizate este necesar asigurarea de către DSVSA Cluj a numărului suficient de personal sanitar–veterinar, care să realizeze pe toată durata sacrificării mieilor, controlul ante-mortem și post-mortem al animalelor și care să poată dispune măsuri în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislației în vigoare.

În cazul în care, în baza unei analize detaliate, se dispune organizarea și amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor, responsabilitatea privind garantarea siguranței alimentelor revine DSVSA Cluj și autorităților locale implicaate în amenajarea acestor centre temporare.

Până la această dată, la nivelul județului Cluj, există două solicitări privind amenajarea unor astfel decentre de sacrificare a mieilor cu activitate temporară în:

  • Municipiul Turda, str. Alexandru Ioan Cuza, FN, în incinta Oborului Turda Nouă.
  • SCDA Turda, str. Agriculturii, nr. 27.

Cerințe privind comercializare produselor de origine animală și nonanimală specifice sezonului:

 

Carnea de miel.

– loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare și sunt însoţite de certificat sanitar-veterinar;

– carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea de către medicul veterinar oficial desemnat a examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată, în vederea comercializării, către alte unităţi din domeniul alimentar, înregistrate/autorizate sanitar veterinar, carnea de miel/ied fiind destinată strict consumatorului final;

– marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale, referitoare la marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a cărnii proaspete şi la marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;

– marcarea cărnii de miel, rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se realizează cu o marcă de sănătate specială de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului, urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană/a Municipiului București;

– depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi a stării de igienă corespunzătoare;

– respectarea pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.

Ouăle şi produse din ouă destinate consumului uman.

– producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;

– transportul ouălor trebuie să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, iar, pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare, să fie asigurate temperatura şi igiena corespunzătoare;

– ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului şi să provină din centre de ambalare ouă autorizate, în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;

– examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor teritoriale, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale pentru ouăle valorificate de către micii producătorii particulari în pieţele agroalimentare şi/ sau târguri autorizate sanitar-veterinar;

  • este interzisă comercializarea ouălelor cu coaja crăpată și/sau lovită, acestea urmând să fie retrase de la comercializare şi, ulterior, dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică;

Laptele şi produsele din lapte.

– micii producători, care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;

– laptele crud, care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi, trebuie să provină de la animale sănătoase, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și care nu suferă de boli, care pot fi transmise la om prin intermediul laptelui și produselor lactate;

– micii producători, care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să deţină carnete de sanătate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului mai sus menţionat;

– brânzeturile destinate comercializării de către micii producători trebuie expuse la vânzare în spaţii special amenajate din pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox etc);

– brânzeturile să fie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);

– în cazul în care, transportul şi păstrarea brânzeturilor, în vederea vânzării directe către consumatorul final, se realizează în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate şi identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilităţii produselor şi prevenirea contaminării;

– comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare, de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător;

– trebuie să fie asigurată trasabilitatea laptelui și brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi:

– aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;

– utilizarea de pungi imprimate;

– afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat etc.

Peştele şi produsele din pescuit. 

– spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;

– trebuie să fie respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, stabilite de legislaţia în vigoare, cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea, spre comercializare, a peştelui şi produselor din pescuit;

– gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete trebuie să fie obţinută numai din apă potabilă și să fie asigurată pe întreaga perioadă de expunere;

– trebuie asigurată trasabilitatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic;

– peştele şi produsele din pescuit comercializate trebuie să nu fie infestate cu paraziţi vizibili şi să fie corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic;

Controalele oficiale tematice, în spaţiile şi locurile în care se comercializează peştele şi produsele din pescuit, vor fi intensificate în perioadele 23–25.03.2022 și 07-10.04.2022, precum și în perioada 14–17.04.2022 (cu ocazia sărbătorilor religioase de Bunavestire, Florii catolice și Florii ortodoxe).

Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon etc. se pot comercializa numai în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, aflate sub controlul personalului de specialitate din cadrul DSVSA Cluj.

Recomandăm tuturor consumatorilor ca aprovizionarea cu produse alimentare specifice Sarbătorilor Pascale să se realizeze numai din unități înregistrate/autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor supuse controlului DSVSA Cluj. Achiziționarea animalelor care nu au atestată starea de sănătate de către un medic veterinar împutenicit de DSVSA Cluj și/sau produselor alimentare din spații neautorizate (comerț stradal, ca exemplu) este interzisă de legislația în vigoare.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare efectuare de reprezentanții DSVSA Cluj, se constată că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate, inspectorii din cadrul DSVSA Cluj, vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni contravenționale, vor reține oficial produsele alimentare, care pot constitui un pericol pentru sănătatea publică, acestea fiind dirijte către unități de neutralizare autorizate sanitar veterinar.