Rezultatul final la examenul de promovare în grad pentru funcții contractuale – 28.09.2023 proba scrisă

REZULTATE FINALE

la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual organizat la data de 28.09.2023

                                                                                  

 

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1) și (2) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultatele finale ale examenului:

Nr.

Crt.

Cod numeric dosar candidat Postul în care promoovează Punctaj

final

Rezultatul final
1. 15474/19.09.2023 medic veterinar II 92,66 ADMIS
2. 15524/20.09.2023 inginer IA 91,66 ADMIS