Verificări în teren privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii din România

Comunicat de presă

 

Verificări în teren privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii din România

 

Având în vedere prevederile Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară prin  unitățile din subordine, efectuează controlul și supracontrolul cerințelor în materie de gestionare privind siguranța alimentară (SMR 4 și 5), identificarea și înregistrarea animalelor (SMR 6-8), bolile animalelor (SMR 9) și bunăstarea animalelor (SMR 11-13).

Astfel, în perioada 23.07.2018 până la 01.10.2018, inspectorii din cadrul DSVSA Cluj au efectuat controale cu tematica SMR in 337 de exploatații, din care 214 exploatații nonprofesionale, 95 de exploatații comerciale de tip A și 28 exploatații comerciale. Verificările de la fața locului au scopul de a controla condițiile exacte de acordare a subvențiilor pentru crescătorii de animale, prin cererile unice de plată pe suprafață depuse anul acesta. Inspectorii au verificat dacă cele declarate de fermieri în cererile depuse pentru solicitarea subvenției la APIA au corespuns realității din teren.

Dintre neconformități constatate primează vânzarea și cumpărarea de animale fără documente sanitare veterinare, lipsa mijloacelor de identificare la animale și neanunțarea acestui fapt, nedeclararea sacrificării pentru consum propriu la medicul veterinar de liberă practică de care aparțin crescătorii). Urmare a neconformităților  înregistrate au fost aplicate un număr de 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 7.200 lei precum și un număr de 33 avertismente.