Integritate instituțională

Cod etic/deontologic/de conduită
Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora
Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională
Planul de integritate al instituţiei
Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate
Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante