Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad pentru funcții contractuale – 28.09.2023 proba scrisă

COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

COMISIA DE CONCURS

Nr. 16034 din 29.09.2023

 

ANUNȚ:

privind rezultatul la proba scrisă, la concursul/examenul organizat în data de 28.09.2023 pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual

 

Având în vedere prevederile art. 47 alin.(3) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

Crt.

Cod numeric dosar candidat Functia pentru care candidează Punctaj

probă scrisă

Aprecierea candidatului

admis / respins

Obs.:
1 15474/19.09.2023 medic veterinar II 92,66 ADMIS
3 15524/20.09.2023 inginer IA 91,66 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în cel mult o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor, conform prevederilor legale, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 29.09.2023, ora 11,00 la sediul D.S.V.S.A. Cluj, str. Piața Mărăști, nr.1, județul Cluj și site-ul DSVSA Cluj .