Rezultat selectie dosare examen promovare personal contractual 28.09.2023 – proba scrisa

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual, organizat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj în data de 28.09.2023, ora 10,00

 

Având în vedere prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 37 alin. (1) din Hotărârea nr. 1336/2022, comisia de examinare stabilită prin Decizia directorului executiv nr. 89 din 15.09.2023, comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examen, după cum urmează:

Nr.

crt.

Cod numeric dosar candidat Rezultatul selectiei

dosarelor

Motivul respingerii dosarului
1 15474/19.09.2023 ADMIS
2 15524/20.09.2023 ADMIS

 

          Candidații nemultumiți de rezultatele obținute la selecția dosarelor pot depune contestatie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022,la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj-Compartiment Juridic și Resurse Umane, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

                 Candidații declarați ,,ADMIS”, vor susține proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 10,00 la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj

Conform prevederilor art. 57 din Hotărârea nr. 1336/2022, afișarea rezultatelor se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Secretar comisia de examinare:

 

 

Afișat la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, în data de 25.09.2023,ora 10,00.