Primele rezultate ale controalelor oficiale specifice Sărbătorilor Pascale 2023, efectuate de reprezentanții D.S.V.S.A. Cluj (perioada 30.03.2023-11.04.2023)

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 Primele rezultate ale controalelor oficiale specifice Sărbătorilor Pascale 2023, efectuate de reprezentanții D.S.V.S.A. Cluj (perioada 30.03.2023-11.04.2023)

         

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj (D.S.V.S.A.), prin intermediul structurilor de control, desfășoară controale tematice specifice, pentru a asigura cetățenilor un comerț cu alimente sigure și a preveni apariția de toxiinfecții alimentare.

La aceste acțiuni de control participă reprezentanți din cadrul D.S.V.S.A. Cluj și din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale (C.S.V.S.A.O.).

Scopul controalelor constă în verificarea respectării condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate piețele agro-alimentare, abatoarele și centrele de sacrificare cu activitate temporară, unitățile de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală și nonanimală, precum și din unitățile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unități de alimentație publică, pizzerii, cantine, unități tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de patiserie/cofetărie, pensiuni turistice, unități de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare, etc.).

În perioada 30.03.2023 – 11.04.2023, au fost efectuate un număr de 385 controale oficiale, constatându-se următoarele:

 • au fost aplicate un număr de 54 sancțiuni contravenționale (din care 19 avertismente) în valoare de 320200 lei;
 • au fost emise 2 ordonanțe de interzicere a activității și 2 ordonanțe de suspendare a activității;
 • a fost reținută de la comercializare și dirijată spre distrugere cantitatea de 112,59 Kg produse alimentare de origine animală (din care 45,5 Kg brânzeturi și 67,09 Kg carne și organe de pasăre, pește și produse de pescărie, carne și organe tineret ovin);

Principalele neconformități identificate și sancționate în urma controalelor:

 • nerespectarea condițiilor de depozitare, etichetare, de întreținere și igienă a spațiilor și utilajelor în spațiile de depozitare;
 • nerespectarea programului de autocontrol, programe de autocontrol incomplete și/sau parțial implementate;
 • deficiențe de igienă și de manipulare a produselor alimentare în spațiile de preparare și procesare;
 • desfășurarea de activități neînregistrate sanitar veterinar;
 • vitrine frigorifice supraaglomerate și neigienizate necorespunzător;
 • deficiențe de igienă și întreținere a spațiilor de procesare și depozitare materii prime;
 • deficiențe de igienă și întreținere a spațiilor de depozitare și de expunere spre comercializare (vitrine frigorifice) a produselor alimentare, precum și a agregatelor frigorifice;
 • deficiențe de etichetare/lipsa elementelor de identificare a produselor alimentare;
 • deficiențe în implementarea procedurilor (lipsă monitorizare temperaturi agregate frigorifice).

La nivelul județului Cluj există autorizate sanitar veterinar 2 Centre temporare de sacrificare tineret ovin/caprin:

 • Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Turda, str. Agriculturii nr. 27, care va sacrifica tineret ovin exclusiv pentru angajați;
 • Primăria comunei Frata (în incinta târgului de animale din localitatea Frata), care sacrifică tineret ovin/caprin la solicitarea consumatorilor.

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național, în direcția pestei porcine africane (PPA) și a confirmării scrapiei la nivel național se vor continua controalele în trafic, împreună cu reprezentanți ai I.P.J. Cluj, pentru verificarea modului de respectare a cerințelor legale de către fermieri și operatorii din sectorul alimentar, a prevederilor legale privind pesta porcină africană și scrapia și vor fi aplicate măsuri, cu privire la monitorizarea circulației pe teritoriul județului Cluj.

Reprezentanții D.S.V.S.A. Cluj vor continua controalele și verificările asupra modului în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.