Rezultat final etapa de selectie pe post – consilier debutant Serviciul Economic și Administrativ

Nr. 15867 din 27.09.2023

 

REZULTAT FINAL

la etapa de selecție a proiectului – pilot pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Economic și Administrativ – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj

 

 

Identificatorul unic al candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
J0ROSB26 83,00 100 183 Admis
NQONGFHT absent Respins

 

Afișat azi 27.09.2023 la ora 12,00.

 Afişarea rezultatului se face conform Anexei 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.