Rezutat proba interviu etapa de selecție a proiectului-pilot pentru ocuparea funcției publice de consilier debutant la Serviciul Economic și Administrativ

Nr. 15782 din 25.09.2023

 

REZULTAT INTERVIU

în cadrul etapei de selecție a proiectului – pilot pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Economic și Administrativ – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj

 

Având în vedere prevederile Anexei nr. 9 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei scrise a candidaților, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Economic și Administrativ – 1 post, după cum urmează:

Identificatorul unic al candidatului Punctaj proba scrisă Rezultat
J0ROSB26 100,00 Admis

 

Afișat azi 25.09.2023 la ora 16,00.

 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise a candidaților prin intermediul platformei informatice de concurs sub sancțiunea decăderii din acest drept.